FREESHIP Quận 1,3,5,10


ĐẶT CƠM TRƯỚC 10H30
NHẬN CƠM TRƯỚC 12H00

Nhập mã e-voucher Gatola vào phần ghi chú để áp dụng giá giảm khi sokoss gọi xác nhận đơn hàng
ĐẶT CƠM NGAY